Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu Xưa SEASON 2
Phiên bản : Season 2 Classic 5 Class Season 2 Website : http://mucoxuass2.vn
EXP : 100x - Tỉ Lệ Drop: 10% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 180 Level Trang Tài Khoản : http://id.mucoxuass2.vn
Tối đa Cánh Cấp 2 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : http://id.mucoxuass2.vn/#download
Giới hạn Reset 3 lần / ngày Tạo Guild : 300 Level Trang Nạp Game: http://id.mucoxuass2.vn/#napthe&act=atm
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 0 Rs 2000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/MU-C%E1%BB%95-X%C6%B0a-Season20-125781812995682/?ref=page_internal
Antihack : Pro 99% Zen : 10.000.000 Groups : https://www.facebook.com/MU-C%E1%BB%95-X%C6%B0a-Season20-125781812995682/groups
Sub Lộ trình phát triển:
1 3 ngày sau open rơi LHCM + Quạ Tinh All Máp:
2 35 ngày sau open mở drop Lông Vũ + HHHT trên icarus
3 40 ngày sau open mở Boss Kundun Drop Vũ khí Rồng-Đồ Thần- item 380
4 30 ngày sau open mở máy chaos ép wing 2
5 50 ngày sau open mở Công Thành Chiến
6 30 ngày sau mở Cộng Hưởng NPC 10% Thành Công Full 2OP
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không Không
3-4-5 Không Không Không
6 Event Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng Tấn Công 6 0h25, 4h25 ,8h25 ,12h25, 16h25, 20h25 Box Kundun 1-5 Box 1,2,3 : Lorencia, Noria, Devias
Box 4 : Atlans
Box 5 : Tarkan
Đi săn

Blood Castle 2-6 0h00, 2h00, 4h00, 6h00, 8h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00 Tiêu diệt 300 quái BC7
Rơi 1 Ngọc Random
Sub PK có PK Tham gia tại Devias

Devil Square 2-6 0h30, 2h30, 4h30, 8h30, 10h30, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 Tiêu diệt 300 quái DV6
Rơi 1 Ngọc Random
Sub PK có PK Tham gia tại Noria

Chaos Castle 2-3-4-5-6 1h00, 3h00, 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00 Ngọc Win CC6 sẽ nhận Ngọc Random
Sử dụng Giáp Hỗn Nguyên

Quỷ Vương 6 8h10, 13h10, 18h10 Hộp Kundun 5 Hộp Box 5
Đi Săn Aida2

Binh Đoàn Phù Thủy 6 0h50, 4h50 ,8h50 ,12h50, 16h50, 20h50 01 Ngọc Ước Nguyện Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Rồng Đỏ 6 0h15, 4h15 ,8h15 ,12h15, 16h15, 20h15 01 Ngọc Tâm Linh Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Summer Event 6 3h30, 7h30, 11h30, 15h30, 19h30, 23h30 Ngọc,Zen Lost 0 10 PHUT

Thỏ Ngọc Event 6 2h05, 6h15, 10h15, 14h15, 18h15, 22h15 Ngọc,Zen Atlans 10 PHUT

Chiến Trường PK Team 6 20h Wcoin NPC Event PK tại Loren Không Party, Không Buff